• Welkom bij de VVD Geldrop-Mierlo

  26 juni − Wij heten u van harte welkom op de website van VVD Geldrop-Mierlo. De VVD Geldrop-Mierlo zit met 3 raadsleden in de Gemeenteraad van de Gemeente Geldrop-Mierlo. De fractie bestaat uit Ans Stoffelen (fractieassistent wonend te Geldrop), Monica Leenders (fractieassistent wonend te Mierlo), Juliette Kuipéri-Meesters(raadslid wonend te Geldrop), Thomas Schouten (raadslid wonend te Geldrop) en Frits van de Mosselaar (Fractievoorzitter wonend te Mierlo). De raadsleden van VVD Geldrop-Mierlo staan u graag te woord. Heeft u vragen of opmerking dan kunt u via het contact formulier op de website VVD Geldrop-Mierlo en haar raadsleden benaderen. Natuurlijk kunt u de raadsleden ook aanspreken voorafgaand aan de gemeenteraadsavonden of hen mailen of bellen. Lees verder

 • Bedankt!

  16 maart − Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Lees verder

 • Raad stemt in met vergaderruimte

  14 maart − Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een uitbreiding van het gemeentehuis met een vergaderruimte. CDA, PvdA en VVD stemden tegen. Voor onze fractie zit de pijn niet in de goedkeuring van de vergaderzaal, dat is democratisch en na veel overleg genomen. Wel hebben wij enorme moeite dat te elfder ure een amendement werd voorgelegd van DGG om ook meteen te besluiten over een variant. Bij de behandeling in de ruimte kamer van enkele weken geleden presenteerde het college een aantal schetsen van de plannen. Die zijn die avond niet inhoudelijk door de raad behandeld. Er heeft dus geen enkel overleg in de raad plaatsgevonden overeen variant keuze. In het amendement van DGG werd voorgesteld te kiezen voor variant 4. Lees verder

 • Spanningen lopen op

  13 maart − Zoals ik op 5 maart voorspelde heeft het voorgenomen bezoek van Turkse ministers aan ons land tot spanningen geleid. Gezien het om veiligheidsredenen weigeren van ministers om te spreken in Duitsland, was te verwachten dat door hen in Nederland een podium zou worden gezocht. Lees verder

 • Verkiezingsproamma 2017: Zeker Nederland

  10 maart − Zekerheid en Inkomen: Flexibele contracten moeten zekerder worden en vaste contracten aantrekkelijker om aan te bieden. Meer werkgelegenheid MKB. Lees verder

 • De mening van de Fractievoorzitter VVD Geldrop-Mierlo

  05 maart − Op 15 maart gaan we weer stemmen. Aan de vooravond van de verkiezingen dreigt een Turkse campagne in ons land. In april vinden ook daar verkiezingen plaats met als doel uitbreiding van de bevoegdheden van President Erdogan. Het zou funest zijn voor Europa als Turkije afglijdt naar een democratisch gekozen dictatuur. Lees verder

 • Carnavalskraker college B&W Geldrop-Mierlo op CD

  24 februari − Carnavalskraker college B&W Geldrop-Mierlo op CD Lees verder

 • Uitglijder van wethouder Verdouw

  23 februari − In de Leefkamer van 21 februari is wethouder Verdouw bevraagd over haar met de pers gedeelde informatie over het rubbergranulaat op sportvelden. Lees verder

 • Burgerinitiatief gebruik Johannesschool

  20 februari − Naar aanleiding van dit initiatief heeft de VVD fractie vragen gesteld aan het college. Vooral de door initiatiefnemers gewenste nieuwe functie van de Johannesschool heeft onze bijzondere aandacht. De gepresenteerde plannen voor het binnenterrein tussen de school, het Saam en bibliotheek vinden wij zonder meer aantrekkelijk. Lees verder

 • Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  17 februari − Het college van Geldrop-Mierlo heeft plannen uitgewerkt om het bestaande rubbergranulaat op de velden op korte termijn te vervangen. Lees verder

 • Nieuws uit de Brabantse Staten

  17 februari − Nieuws uit de Brabantse Staten Lees verder

 • VVD stemt tegen Concept-amendement-REnescience

  31 januari − De VVD fractie heeft niet ingestemd met het amendement omdat zij van mening is dat de gemeente niet als ondernemer met geld en voor risico van inwoners moet gaan investeren in risicovolle bedrijven. Lees verder

 • Weer klap voor afvalfabriek van Cure, Geldrop-Mierlo maakt pas op de plaats

  31 januari − GELDROP-MIERLO - Weer heeft het omstreden plan voor een enzymenfabriek van afvalverwerker Cure in het Eindhovense Acht een forse klap gekregen. De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besloot maandagavond om voorlopig niet toe te treden tot de joint venture die opgericht moet worden om de plannen verder te ontwikkelen. Lees verder

 • Reactie op aanblijven wethouder Verdouw

  31 januari − Wethouder Miranda Verdouw heeft donderdag 26 januari per mail de raad bericht dat zij haar lidmaatschap van de SP om haar moverende redenen heeft opgezegd. Dat respecteren wij en is voor de VVD fractie geen aanleiding het vertrouwen in haar op te zeggen. Als wij een wethouder naar huis sturen doen wij dat alleen wanneer ze naar onze mening niet goed functioneert. Lees verder

 • Partijloze Verdouw mag wethouder blijven in Geldrop-Mierlo

  31 januari − GELDROP-MIERLO - Miranda Verdouw kan aanblijven als wethouder in Geldrop-Mierlo. Tot die slotsom is de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo maandagavond gekomen. Lees verder

 • Centrum van Mierlo autoluw?

  16 januari − De VVD fractie heeft verbaasd kennis genomen van de agendering en de plannen van de GL fractie om het centrum van Mierlo autoluw te maken. Het wil zelfs een verbanning van het doorgaand verkeer uit het centrum. Lees verder

 • Doet Gemeente Geldrop-Mierlo een verstandige investering?

  07 december − Onze gemeente is samen met Eindhoven en Valkenswaard eigenaar van de vennootschap CURE. CURE wil nu samen met het Deense bedrijf Dong in Eindhoven een afvalverwerkingsinstallatie gaan bouwen. Hiervoor is een minimale investering nodig van 76 miljoen euro. Geldrop-Mierlo draagt hierbij een aansprakelijkheid van 9 miljoen euro. Tot op heden verwerkte CURE niet zelf het door haar opgehaalde afval. Lees verder

 • Raad neemt motie aan huisvesting TMSG

  29 november − De raad heeft in het raadsplein van 28 november 2016 met een grote meerderheid de motie van november 2013, waarin de ruiling van het TMSG pand Bleekvelden 21 was voorzien, ingetrokken. Lees verder

 • Meerderheid raad Geldrop: geen pandenruil met Turkse stichting

  17 november − Het voorstel van het college om het pand aan de Bleekvelden, eigendom van de Turken te ruilen voor het Dienstencentrum in Braakhuizen noemen de fracties maatschappelijk onverantwoord. Lees verder

 • Pandenruil huisvesting TMSG gaat niet door

  © ©Rene Manders?fotomeulenhof

  16 november − Een overgrote meerderheid van de fracties gaf in de leefkamer aan tegen de pandenruil te zijn. Alleen SP wilde instemmen. Lees verder